Εμπειρία στον παιδαγωγικό χωρο

Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο της μουσικοπαιδαγωγικής και της προσχολικής ηλικίας, μας επέτρεψε να αναπτύξουμε ένα σύστημα συνεργατών με γνώση, ευαισθησία, διάθεση και αγάπη για τα παιδιά!